Ajuntament de la vila de Planes, Pl. Dalt vila,1 03828 Planes

  • Css Template Preview

Et trobes en Inici: Principal / Telèfons i enllaços

TELÈFONS I ENLLAÇOS

Ajuntament de Planes

Adreça: Pl. Dalt Vila, 1

Telèfon: 96 551 40 38

Serveis socials

Adreça: Centre Social Joan Pont

Telèfon: 96 551 42 01

Consultori mèdico de Planes

Adreça: C/Freginals de Sant Blai, 3

Telèfon: 96 553 35 71

C.P. Tirant lo Blanc

Adreça: CRA l'Encantada s/n

Telèfon: 96 654 35 00

Parròquia de Santa María

Adreça: C/Jesús,1

Telèfon: 96 551 40 83

Guardia Civil

Adreça: C/Ausiàs March, 12 Muro de l'Alcoi

Telèfon: 96 553 74 00

Bombers

Adreça: C.C. Gormaig,114 Cocentaina

Telèfon: 085/96 559 24 41

Hospital Verge dels Lliris

Adreça: Pol. Caramanxel, s/n Alcoi

Telèfon: 96 553 74 00

Creu Roja

Adreça: Av. Tirant lo Blanc, 22 Alcoi

Telèfon: 96 533 22 40

Iberdrola (Atenció al client)

Adreça: Na S. Entenza,84 Alcoi

Telèfon: 901 20 20 20

Repsol Butà

Adreça: Av. València,12 Muro de l'Alcoi

Telèfon: 96 553 05 67

Avís legal

La pàgina web de l'Ajuntament de Planes té per objectiu principal donar servici als veïns i veïnes del poble així com a la gent que no residix ací. L'Ajuntament de Planes es reserva l'opció de modificar els continguts de la pàgina i els seus continguts.

A l'accedir a esta Web s'acepta que l'Ajuntament de Planes no serà responsable de conseqüència alguna, danys o perjudicis que es deriven de l'us de la informació de la Web o per l'accés a altres materials en Internet mitjançant les connexions a aquesta pàgina web.

El Copyright del material contingut en esta Web és propietat de l'Ajuntament de Planes. No és permitix distribuïr el material de la pàgina web sense el consentiment previ de l'Ajuntament.

Tancar

Accesibilitat

L'objectiu de l'Ajuntament de Planes és garantir l'accés a la web municipal al màxim nombre de persones. Per tant, aquesta pàgina web anirà desenvolupant-se de tal manera que tothom puga accedir a tota la informació relacionada amb el nostre poble, incloses les persones amb disminucions físiques, psíquiques i sensorials. Aquest portal web éstà programat d'acord amb la normativa del Consorci d'Internet (W3C), seguint els seus (XHTMNL 1.0, CSS2 i CSS3). El codi és vàlid i ha sigut provat amb les últimes versions dels següents navegadors: Internet Explorer, Opera, Firefox, Konqueror, Chrome i Safari

Tancar

web creada per dacator