Ajuntament de la vila de Planes, Pl. Dalt vila,1 03828 Planes

  • Css Template Preview

Et trobes en Inici: Principal / Turisme / Història

HISTÒRIA

Són nombroses les troballes arqueològiques que demostren una presència humana en Planes de la Baronia des d’antic. En primer lloc, destaca la Cova d’En Pardo, amb restes que es situen des del Paleolític Superior fins el ple iberisme. Els de la Cova del Barranc de l’Encantada són de l’Epipaleolític, mentre que els de la Penya Roja de Catamarruc poden situar-se ja en el Neolític. Al període següent, l’Eneolític, pertany el poblat del Tros de la Bassa i les restes de l’Alturó del Mas del Moro i de Les Coves de la Vila. Es trobaren mostres d’art rupestre esquemàtic en l’abric de la Gleda i en el Barranc dels Garrofers, i llevantí en el Barranc de la Penya Blanca i en les ja mencionades Coves de la Vila. Amb el Bronze apareixen poblats en la zona de la ermita del Crist i en la del castell, declarat BIC, i s’han trobat altres materials en la Penya de Margarida. Per últim, l’iberisme queda reflectit en els poblats de l’ermita del Crist, en els Llombos i en el de la serra del Xarpolar.

Sense cap dubte, la proximitat d’aquest municipi als llocs on es dugueren a terme les rebel·lions del sarraí Al-Azraq (1208-1276), valí d’Alcalà de la Jovada, fou determinant en el desenvolupament de la seua història. Fou en l’any 1245 quan els moros dels valls de Planes, Gallinera, Alcalà, Cocentaina i Alcoi, veient-se cercats per les hostes del Rei d’Aragó i sense possibilitat de defensa, es van rendir al Conqueridor mitjançant pacte de vassallatge, estipulat amb els sarraïns notables d’aquella zona, entre ells Al-Azraq. En l’anomenat pacte del pouet el xeic moro es reservava, per ser herència familiar, els castells d’Alcalà i Perpuxent (l’Orxa), mentre que passaven a domini d’En Jaume I tots els llocs i castells de La Marina i de la Vall de Gallinera. Serà el 1259, acabada amb victòria la primera rebel·lió d’Al-Azraq, quan En Jaume decideix apropiar-se del domini directe del Castell de Planes, per ser el més pròxim a la guarida del sarraí en la Vall d’Alcalà.

Els cristians que, progressivament, aniran instal·lant-se en Planes, en un intent per respectar el caràcter tolerant del rei, seran bastant permissius amb els moriscos que decideixen romandre en aquestes terres després de la conquesta. Tindre un bon tracte amb els antics pobladors també garantia que els camps seguiren treballant-se i proporcionant les seues riqueses. Malauradament, aquesta convivència tindrà els seus contratemps, sobre tot per les successives rebel·lions capitanejades per Al-Azraq, les quals finalitzaran el 23 d’abril de 1276 en el barranc de la Batalla, en les proximitats d’Alcoi, on se li donarà mort.

Avís legal

La pàgina web de l'Ajuntament de Planes té per objectiu principal donar servici als veïns i veïnes del poble així com a la gent que no residix ací. L'Ajuntament de Planes es reserva l'opció de modificar els continguts de la pàgina i els seus continguts.

A l'accedir a esta Web s'acepta que l'Ajuntament de Planes no serà responsable de conseqüència alguna, danys o perjudicis que es deriven de l'us de la informació de la Web o per l'accés a altres materials en Internet mitjançant les connexions a aquesta pàgina web.

El Copyright del material contingut en esta Web és propietat de l'Ajuntament de Planes. No és permitix distribuïr el material de la pàgina web sense el consentiment previ de l'Ajuntament.

Tancar

Accesibilitat

L'objectiu de l'Ajuntament de Planes és garantir l'accés a la web municipal al màxim nombre de persones. Per tant, aquesta pàgina web anirà desenvolupant-se de tal manera que tothom puga accedir a tota la informació relacionada amb el nostre poble, incloses les persones amb disminucions físiques, psíquiques i sensorials. Aquest portal web éstà programat d'acord amb la normativa del Consorci d'Internet (W3C), seguint els seus (XHTMNL 1.0, CSS2 i CSS3). El codi és vàlid i ha sigut provat amb les últimes versions dels següents navegadors: Internet Explorer, Opera, Firefox, Konqueror, Chrome i Safari

Tancar